Duyuru

Kullanıcı Adı ve Şifrenizi öğrenmek için okulumuzla iletişime geçin.

İngilizce

       Okul Öncesi Eğitimde İngilizce’nin Önemi Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre, çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde İngilizce önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda İngilizce eğitimi, çocukların kendine özgü gelişim ve
öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, onların yaş gruplarına göre oyun ,etkinlik ve şarkılar eşliğinde yapılmaktadır. Görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.Araştırmalara göre insan beyni gelişiminin önemli bir bölümünü altı yaşına kadar tamamlar. Bu nedenle çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir. Doğru bir metodla sunulduğu taktirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme de o kadar kolay ve doğal olur.